Výtvarné, relaxační a hudební dílny

Mimo kurzů spojených s automatickou kresbou mohu dále nabídnout pro děti, rodiče s dětmi, dospělé či seniory další aktivity. Ráda dojedu v rámci Prahy do domovů pro seniory, mateřských center, klubů, školiček aj. Veškeré aktivity přizpůsobím Vašim přáním, zájmům a možnostem.

Relaxační dílna:

Využíváme zde různé netradiční hudební nástroje, šátky, kamínky – minerály. Malujeme intuitivní obrázky spojené s meditacemi zpíváme mantry, které navozují klid a harmonii. Věnujeme se relaxaci, využíváme tibetsé mísy, zvonky…. Každý si zde může najít, co je mu blízeké.

Dílna pro děti:

Tvořivá dílna k akci DEN ZEMĚ s včelí tématikou – děti si vyráběly z přírodních materiálů různé včeličky, nebo kreslily na textilní prostírání a látkové pytlíčky.

Tvoření se seniory:

Ve výtvarných kreativních kurzech tvoříme různé dekorace a originální dárky, předmety pro radost.  Využíváme především přírodní materiál, recyklujeme kartony od vajec, látky, cd aj. Kombinujeme různé výtvarné techniky. Společně objevujeme netradiční výtvarné techniky, aranžujeme. Při práci relaxujeme, procvičujeme jemnou motoriku, paměť i fantazii (odměnou nám jsou krásné originální výrobky, které samotné autory často překvapí a objeví své skryté talenty)

 

Hudební dílna:

  • zpívání známých i méně známých písniček s doprovodem hry na ukulele (lidovky, trempské, country, aj.)
  • doprovod na rytmické nástroje a ozvučené předměty (drnkátka, chřestidla, ťukátka, pet lahve, sáčky, plechovky, aj.)
  • možnost vyrobit si vlastní chřestidlo, které využijeme při hudebních doprovodech
  • společně vymýšlíme rytmické doprovody k písničkám a říkadlům

Keramika:

  • vyrábíme z plátů, válečků, kuliček a placiček….
  • otiskujeme, využijeme strukturu textilu, přírodní materiálny, razítka, rydla
  • keramické výrobky jsou zaměřené na různá témata a příležitosti (Velikonoce, svátek Matek, Vánoce, zvonečky, čarodějnice, květináče, dekorace k ročním obdobím aj.)