Technika kreslení symbolů

Tato technika pomáhá zpracovat na vědomé i nevědomé úrovni různá témata, která právě řešíte (vztahy v rodině i v zaměstnání,nezpracované události z dětství, nespokojenost se svým tělem apod…). Situace se postupně vylaďuje a mění pomocí samovolně spuštěných  a uvolňujících procesů.

Pro lepší představu uvedu příklad s praxe:

Kamarádka Jana řešila situaci z dětství. Cítila, že je silně připoutaná ke své matce a díky tomu nedokáže být sama sebou. Pomocí kyvadla jsem vytestovala, která témata s touto její situací souvisejí a jakým způsobem je má zpracovat. Zjistila jsem,že potřebuje různé druhy svíček a  v jakém prostředí budou nejlépe působit ( voda, písek, sůl..).Další pomoc se nabízela v podobě nošení kamínku a vše doplňovalo pití naprogramované vody.Tak jak byly tyto předměty naladěny, dohromady společně působily a přirozeným plynutím řešily kamarádčinu situaci.

Potom jsme použily techniku kreslení symbolů,kdy Jana postupně do obrázku  zakreslovala symboly, které spustily samovolné uvolňování nezpracované situace z dětství. Odcházela ode mně s dobrým pocitem odpoutání se. Cítí se mnohem lépe a uvědomuje si svoji vnitřní sílu.

Zakreslené symboly