Pohádky Duhové víly

Milí dospělí,

jistě víte, že děti milují pohádky. Při své práci učitelky v mateřské škole jsme s dětmi společně často vymýšlely pohádkové příběhy. Přitom jsem pochopila, jak moc dětem pohádky mohou pomoci, když si s něčím nevědí rady.

A tak se jednou objevila kouzelná průvodkyně Duhová víla, která i se svými kamarády pomáhá dětem vyřešit jejich starosti. Různí pohádkoví hrdinové (přátelé Duhové víly) zažívají stejné věci, jako jejich malí kamarádi z říše lidí. Vlastním příkladem dětem ukazuji, jak situaci co nejlépe zvládnout. Třeba to, že je prima mít kolem sebe kamarády, na které se mohu spolehnout,  nebo jaké to je, nabídnout pomoc někomu, kdo ji potřebuje. Duhová víla nám také napoví, jak zvítězit nad pýchou, neposlušností nebo nedůvěrou v sebe sama.

Pohádky Duhové víly dětem pomohou najít pro ně vhodné řešení.

Podle naladění a situace často s dětmi využijeme i harmonizační pomůcky (karty, Tibetskou mísu, andělský zvoneček, harmonizační lahvičky aj.)

Kniha Duhová víla
Kolektivní práce dětí k jednotlivým pohádkám
Harmonizační lahvičky
Harmonizační pomůcky v praxi