Mateřské centrum Rybička

Mateřské centrum Rybička začíná 22.9 zahajovací akcí, kde budu zajišťovat odpoledné plné zábavy – více na letáčku níže.

Dále se pripravuje spousta akcí pro rodiče a děti – jako třeba společné tvoření z přírodnin, zpívánky a hudebními doprovody na vlastnoručně vyrobené hudební nástroje, soutěže, vánoční posezení apod.