Ladění svíček a dalších předmětů

Když jsem začínala s automatickou kresbou, kreslila jsem obrázky zpočátku jen pro sebe. Postupně  jsem nabývala větší jistoty a začala jsem kreslit i pro svoji rodinu a přátele. Později mě napadlo zkusit automaticky malované obrázky využít k naladění různých předmětů, které by mohly energii a možnosti této techniky ještě zesílit a pomohly by tak více lidem.

Energetická srdíčka
Lapače snů

A tak s láskou a pokorou vyrábím předměty, které Vám naladím podle Vašich potřeb a přání. V nabídce jsou obrázky andělů, stromů, uvolňovací polštářky, harmonizační směs do aroma lampiček, energetické obrázky, ochranné talismany, lapače snů, drobnosti z keramiky a jiné. Vše je tvořeno ručně a každý výrobek je originál.

Naladěné svíčky

Pomocí vlastnoručně vyrobených karet kreslených automatickou kresbou Vám naladím i svíčky, pomáhající lépe zvládnout různá témata a situace, které se Vás dotýkají (např. dobrý spánek, vnitřní síla, uvolnění napětí, ochrana, harmonizace, očista prostoru – více k tématům níže). Zapálené svíčky pak u Vás doma budou zářit a pomáhat s tím,s čím je třeba.

Mým přátelům se velmi osvědčily tzv. záchranné svíčky. Jedná se o sadu čtyř svíček, které Vám naladím tak,aby rezonovaly s vašimi potřebami a měly jste je v případě potřeby jako „první pomoc“. Tyto svíčky mohou být originálním dárkem i pro vaše blízké.

Vše je vyzkoušené a ověřené, ohlasy a zpětná vazba okolí mně  o tom k mé velké radosti neustále přesvědčují.

 

                                      Katalog jednotlivých výrobků a svíček naleznete zde

Ladění předmětů

Témata která Vám mohu naladit: 

Ochrana                                                                     Uzdravující síla

Harmonizace                                                             Očista prostoru

Cesta k sobě                                                               Šťastné vnitřní dítě

Uvědomění si toho co chci                                      Odvaha zdolávat překážky

Odevzdání negativní energie Matce Zemi           Pokora

Vyrovnanost všech živlů                                          Uvědomit si a respektovat své potřeby

Stabilita a pevnost ve svých rozhodnutích          Radost

Úcta k sobě i k druhým                                            Otevírání se novým možnostem

Dokázat se rozhodnout                                            Poctivost ve všem co dělám

Dobrá nálada                                                              Vnitřní síla 

Uvolnění napětí                                                         Odpuštění- smíření

Vědomí lásky                                                              Dobrý spánek

Přijetí                                                                           Ponechání ega stranou

Úplné přijetí svého těla                                            Přirozené pročištění a posílení energie

Psychická a fyzická vyrovnanost                            Pochopení

Bezpečné cestování                                                   Dokázat respektovat autoritu 

Prostor pro mě i pro druhé                                     Uvědomění si své ceny

Optimální zvládání svých emocí                            Odpoutání se

Uklidnění mysli ve stresových situacích               Přijetí svého ženství na všech úrovních

Být sama/sám sebou                                                 Umět určit a udržet své hranice

Vnitřní klid                                                                  Přeji sobě i druhým

Uvědomění si toho co chci změnit                         Plynulý průběh řešení

Ponechat druhým odpovědnost za jejich

rozhodnutí