Kreativní tvoření pro děti, dospělé i seniory

Pohádky pro děti

Milí dospělí,

jistě víte, že děti milují pohádky. Při své práci učitelky v mateřské škole jsme s dětmi společně často vymýšlely pohádkové příběhy. Přitom jsem pochopila, jak moc dětem pohádky mohou pomoci, když si s něčím nevědí rady.

Proto jsem vytvořila několik pohádek pro děti. Dále si s dětmi hrajeme pohádky – spoluvytváříme kulisy a dekorace pro pohádky vlastní tvorby.

Rozkliknutím konkrétního obrázku se Vám zobrazí více informací k pohádkám, které jsem s láskou vytvořila dětem.

Pohádka o uplakaném království
Pohádky Duhové víly

 

 

Automatická kresba pro děti

Dále jsem se přesvědčila, že děti mají velice blízko k automatické kresbě a mohou se snadno napojit a odpoutat se od každodenních starostí. Více se o automatické kresbě pro děti dozvíte v Kouzelné pastelce nejen pro děti.

Narozeninové oslavy

Nabízím vytvoření narozeninové zábavy pro děti dle vašich přání – výtvarná činnost, hudební zpívánky, hry a jiné. Zde malá ukázka, co jsem již zrealizovala:

Pro holčičky – vyráběly jsme závěsnou dekoraci. Holčičky (6-8let) si vyzkoušely ubrouskovou techniku. Došlo i na písničky na přání s doprovodem na ukulele.

Pro kluky (7-8let) – společně jsme vytvořili inidánský totem, byly připravené omalovánky s indiánskou tématikou, mandaly k vybarvení. V závěru jsme si zahráli společenské hdy zaměřené na myšlení a postřeh.

Výtvarné, relaxační  a hudební dílny

Mimo kurzů spojených s automatickou kresbou mohu dále nabídnout pro děti, rodiče s dětmi, dospělé či seniory další aktivity. Ráda dojedu v rámci Prahy do domovů pro seniory, mateřských center, klubů, školiček aj. Veškeré aktivity přizpůsobím Vašim přáním, zájmům a možnostem.

Relaxační dílna:

Využíváme zde různé netradiční hudební nástroje, šátky, kamínky – minerály. Malujeme intuitivní obrázky spojené s meditacemi zpíváme mantry, které navozují klid a harmonii. Věnujeme se relaxaci, využíváme tibetsé mísy, zvonky…. Každý si zde může najít, co je mu blízeké.

Dílna pro děti:

Tvořivá dílna k akci DEN ZEMĚ s včelí tématikou – děti si vyráběly z přírodních materiálů různé včeličky, nebo kreslily na textilní prostírání a látkové pytlíčky.

Tvoření se seniory:

Ve výtvarných kreativních kurzech tvoříme různé dekorace a originální dárky, předmety pro radost.  Využíváme především přírodní materiál, recyklujeme kartony od vajec, látky, cd aj. Kombinujeme různé výtvarné techniky. Společně objevujeme netradiční výtvarné techniky, aranžujeme. Při práci relaxujeme, procvičujeme jemnou motoriku, paměť i fantazii (odměnou nám jsou krásné originální výrobky, které samotné autory často překvapí a objeví své skryté talenty)

 

Hudební dílna:

  • zpívání známých i méně známých písniček s doprovodem hry na ukulele (lidovky, trempské, country, aj.)
  • doprovod na rytmické nástroje a ozvučené předměty (drnkátka, chřestidla, ťukátka, pet lahve, sáčky, plechovky, aj.)
  • možnost vyrobit si vlastní chřestidlo, které využijeme při hudebních doprovodech
  • společně vymýšlíme rytmické doprovody k písničkám a říkadlům

Keramika:

  • vyrábíme z plátů, válečků, kuliček a placiček….
  • otiskujeme, využijeme strukturu textilu, přírodní materiálny, razítka, rydla
  • keramické výrobky jsou zaměřené na různá témata a příležitosti (Velikonoce, svátek Matek, Vánoce, zvonečky, čarodějnice, květináče, dekorace k ročním obdobím aj.)

Akce pro veřejnost v Mateřském centru rybička:

Mateřské centrum Rybička začíná 22.9 zahajovací akcí, kde budu zajišťovat odpoledné plné zábavy – více na letáčku níže.

Dále se pripravuje spousta akcí pro rodiče a děti – jako třeba společné tvoření z přírodnin, zpívánky a hudebními doprovody na vlastnoručně vyrobené hudební nástroje, soutěže, vánoční posezení apod.